42 Lâm Hoành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

0236 382 3838 / 0236 357 3838

info@chihousedanang.com

www.chihousedanang.com

9 + 14 =